Projecten

Groot onderhoud brug en sluis Blokzijl

Bij het groot onderhoud aan de sluis en aan de brug in het centrum van Blokzijl gaat het om het het vervangen van het brugdek (’val’) en de sluisdeuren, die aangetast zijn door corrosie. Het bewegingswerk/de aandrijving wordt aangepast aan de nieuwe sluisdeuren. Zowel de beweegbare brug als de sluis zijn een rijksmonument. Daarom worden alle nieuwe onderdelen zodanig ontworpen dat de monumentale uitstraling behouden blijft.