F.L. Liebregts B.V.

Bezoekadres: Putstraat 9
5091 TH Middelbeers
Postadres: Postbus 40
5090 AA Middelbeers
Nederland
Telefoon
Fax
E-mail
  +31 (0)13 514 14 23
+31 (0)13 514 28 05
info@fl-liebregts.nl


  


 

KvK
Btw nr.
Iban nr.
  18031929
NL0078.01.555.B01
NL81INGB0686687752

 

 

Privacy

Persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de correcte afhandeling van uw vraag via het contactformulier, offerte of mogeijke besteling. We zullen de gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekken. Als u geen informatie meer wilt ontvangen van ons, kunt u dit laten weten via een e-mail.

 

Disclaimer

FL Liebregts en FL Bodex zijn onderdeel van FL Liebregts Groep. Het is niet toegestaan om de sites www.fl-liebregts.nl en www.bodexmilieu.nl  of gedeelten daarvan, openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto's, illustraties, handelsnamen en logo's zijn eigendom van of in licentie bij FL Liebregts Groep en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.
Wij bedanken onze leveranciers voor de toestemming een aantal foto's te mogen gebruiken.