Projecten

Damwand(bezwijk)proef

Door het uitvoeren van deze damwandproef is het in de toekomst controleerbaar of de huidige rekenmodellen overeenkomen met de situatie in de praktijk. En wellicht aangescherpt worden in de toekomst. 

De POV Macrostabiliteit; Damwandproef bestaat uit een aangelegde proefdijk bestaande uit een dijk met damwand (blauwe dijk) en een dijk zonder damwand (groene dijk). Op deze wijze krijgt met inzicht in het werkelijke vervormingsgedrag en de sterkte van een dergelijke constructie in de dijk. 
Tijdens de proef heeft er continue monitoring plaatsgevonden. Deze gegevens worden momenteel geanalyseerd.

Naast deze proef zijn er ook een aantal kleinere proeven uitgevoerd op de sterkte van onderdelen van damwand.