(Water) Bodemsanering

Op diverse plaatsen in Nederland is de bodem vervuild, ontstaan door werkzaamheden of activiteiten uit het verleden. Op het moment dat de grond een nieuwe bestemming krijgt of als een situatie volgens de normen niet meer beheersbaar is of als de kwaliteit van de (water) bodem niet voldoet aan de (beoogde) functie, dient er gesaneerd te worden.

 

Elke sanering dient volgens strenge normen en regels uitgevoerd te worden. Voor Liebregts is daarbij de samenwerking met en de toegevoegde waarde van Bodex Milieu BV in dit soort projecten erg belangrijk. Alle wettelijke regelingen worden daarbij herkend en toegepast en de fysieke uitvoering vindt snel en effectief plaats, waarbij een duidelijke funsctiescheiding gehanteerd wordt om de onafhankelijkheid te waarborgen.

 

Elk project kent daarbij zijn specifieke oplossing om de sanering te realiseren. Of het nu gaat om complete verwijdering van de vervuilde grond, herschikking of bewerking van de vervuiling. Elke mogelijkheid is uitvoerbaar, efficiëntie is echter altijd het uitgangspunt voor de oplossing.