Bouw- en woonrijp maken

Voordat mensen in hun woning kunnen of bedrijven een pand kunnen betrekken op een nieuw industrieterrein, is er ter plaatse al veel werk verricht. Dit begint met het bouwrijp maken van een terrein. Liebregts heeft inmiddels al veel terreinen bouwrijp gemaakt. 
 

Het bouwrijp maken bestaat uit: Het omleggen van waterlopen, op hoogte brengen van percelen, aanleg van bouwwegen en uiteraard de aanleg van riolering. De aanleg van riool geschiedt waar nodig met eigen damwanden en/of eigen bemalingen. De gehele maatvoering wordt uitgevoerd door eigen surveyors middels alle beschikbare moderne hulpmiddelen. Revisie- en meetgegevens worden hiermee ook snel gegenereerd. Uiteraard kan in combinatie het grondwerk van de bouwputten gelijktijdig uitgevoerd worden.

 

Ook de uitvoering van het woonrijp maken is bij Liebregts in de juiste handen. Ruime ervaring is aanwezig met aanleg van de definitieve verharding, afwateringssystemen en straatmeubilair.

Ervaring in het bouw- en woonrijp maken is onder andere opgedaan bij projecten in de gemeente Houten, gemeente Tilburg (Koolhoven) en voor diverse projectontwikkelaars.