Kust- en oeverwerken

Verbetering of aanpassing van kust- en oeverwerken is uiteraard in Nederland erg belangrijk om de veiligheid van het achterland te kunnen waarborgen. Rijkswaterstaat en de Waterschappen zijn genoodzaakt door veranderende klimaatomstandigheden en gewijzigde inzichten verbeteringen uit te voeren. Liebregts heeft hierin op diverse projecten zijn bijdragen reeds in geleverd.

 

Aan de kust zijn diverse dijkverzwaringen uitgevoerd. Met de verhoging en verzwaring van de dijken dienen grote hoeveelheden klei en zand verplaatst te worden, maar ook de aanleg van oeververdedigingen, erosiewerende maatregelen en de aanleg van verhardingen.

Het werken met de grillen van het getijdenwater is een bijzondere discipline, die Liebregts op basis van ervaring goed beheerst.

 

Ook de rivierdijken behoren tot het werkterrein. Naast verzwaringen is ook ervaring opgebouwd met de aanleg van natuurvriendelijke oevers, rivierverruimingen en oeververdedigingen.

Met het eigen kraanschip kunnen werkzaamheden ook vanaf het water uitgevoerd worden.

 

Projecten die in dit verband genoemd kunnen worden zijn dijkverzwaringen in Noordwijk, Scheveningen, Bruinisse, Vlissingen, aanleg grinddrempels in de Grensmaas en getijdenstrengen in Lith bij De Paaldere.