Natuurbouw

Soms is het noodzakelijk in een gebied aanpassingen te doen, de natuur wordt teruggebracht in de oorspronkelijke toestand. Op basis van gewijzigde inzichten in het maatschappelijk denken worden projecten uitgevoerd, die erop gericht zijn om betere voorwaarden te scheppen voor herstel of verbetering van natuurwaarden. Meandering van waterlopen, aanpassingen van taluds of het verwijderen van voedselrijke bovengrond zijn voorbeelden hiervan.

 

Ook Liebregts heeft op dit vlak al vele projecten gerealiseerd.

Natuurlijk zijn deze werken sterk verweven met de uitvoering van grondwerk voor andere toepassingen. Maar het grondwerk ten behoeve van de natuurbouw vergt specifieke werkwijzen, die wij als geen ander herkennen en toepassen. Zorgvuldig dient bijvoorbeeld omgegaan te worden met de toekomstige bodemstructuur en met de toekomstige waterhuishouding.

 

Projecten die door Liebregts uitgevoerd zijn op het gebied van natuurbouw zijn beekherstel De Groote Beerze, aanleg van natuurvriendelijke oevers De Paaldere in Lith en de Gender in Eindhoven.