Sloopwerken

Volgens de ouders zijn alle kinderen goed in slopen. Slopen is echter in onze ogen duidelijk geen kinderspel. Integendeel, sloopwerk vereist vakkennis en het juiste gereedschap.

Liebregts heeft door de uitvoering van vele projecten op dit gebied een ruime ervaring opgebouwd.

 

Aan de kranen kunnen specifieke hulpstukken gebouwd worden om een gebouw of kunstwerk effectief te slopen. De kraan kan bijvoorbeeld uitgerust worden met een verlengde giek, waarbij een totaalhoogte van dertig meter bereikt kan worden.

Elke sloop heeft zijn eigen specifieke karakter. Met een grote hoeveelheid eigen hulpstukken, kan altijd de juiste keuze gemaakt worden. Sorteer- of poliepknijpers, hydraulische sloophamers, crushers of puinrieken.

Vrijwel alle kranen kunnen uitgerust worden met specifiek eigen sloopgereedschap. Op deze wijze is geen enkele sloop voor ons te groot, ook niet als deze met enorme tijdsdruk uitgevoerd dient te worden.

 

Vanzelfsprekend wordt altijd zo selectief mogelijk gesloopt, waarbij maximale herbruik van bouwstoffen wordt nagestreefd.