Constructieve Waterbouw

Bij de uitvoering van grondwerken bestaat dikwijls het raakvlak met water. Niet alleen een raakvlak met grondwater, maar ook oppervlaktewater zoals meren, kanalen, rivieren en de zee. Ook  op dit raakvlak voeren wij werkzaamheden uit. Dus niet alleen op het droge, maar ook op het natte.

Werkzaamheden bestaan uit het (leveren en) plaatsen van damwanden, combiwanden,  remmingswerken, buispalen en bruggen.

 

Door middel van eigen (drijvend) materieel met bijbehorend hei-equipment en gespecialiseerde medewerkers wordt het aanbrengen mogelijk gemaakt. 

 

Speciaal voor een project kunnen ook bestaande werkmethoden of materieel aangepast worden om te kunnen voldoen aan een specifieke situatie.
Inventiviteit en het oplossen van problemen zijn daarbij de basis om te komen tot een gericht resultaat.

Door zowel werkzaamheden op het land als op het water uit te voeren kan het dienstenpakket voor de klanten zeer breed neergezet worden.