Visie

Binnen deze filosofie besteed Liebregts de uiterste zorg aan elementen als kwaliteit, arbeidsomstandigheden, veiligheid, duurzaamheid en milieu. Op het gebied van kwaliteit geldt dat "continue verbetering" een vanzelfsprekendheid is.

 

Respect voor mens, natuur en milieu vormt het uitgangspunt voor ons beleid. Dat betekent dat wij goed omgaan met de veiligheid en het welzijn van ons eigen personeel en inleenkrachten, maar ook oog hebben voor de rechten en het welzijn van mensen die voor onze (buitenlandse) partners en leveranciers werken. Uiteraard treffen wij maatregelen om energieverspilling en milieuvervuiling tegen te gaan, onder meer door verantwoord om te gaan met CO2-uitstoot.

 

Wij onderscheiden de drie hoofdthema's;

People, Planet en Profit,  Maatschappelijk Verantwoord

Ondernemen betekent voor ons dat, naast het streven naar winst (profit), ook rekening gehouden wordt met het effect van onze activiteiten op het gebied van milieu (planet) en dat we oog hebben voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). Het gaat er om een juiste balans te vinden tussen people, planet en profit.